Pori cyfarfodydd

Pori cyfarfodydd

Cyd-bwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Mae’r dudalen hon yn rhestu’r cyfarfodydd ar gyfer Cyd-bwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Gwybodaeth am Cyd-bwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Mae'r amcanion y Cydbwyllgor yn cynnwys:-

·         Ceisio sicrhau bod harddwch naturiol yr AHNE yn cael ei ddiogelu a’i wella.

·         Cynnal a gwella gwerth cadwraeth yr AHNE.

·         Trwy ymgynghori â’r Awdurdodau, y Partneriaid a’r cyhoedd yn gyffredinol, i hyrwyddo dealltwriaeth gyhoeddus ehangach o'r rhesymau pam y dynodwyd yr AHNE