Pori cyfarfodydd

Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Mae’r dudalen hon yn rhestu’r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth am Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Mae’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn cyfarfod o leiaf unwaith y flwyddyn i adolygu’r adnoddau sydd ar gael i’r Cyngor weithredu ei swyddogaethau democrataidd yn effeithiol.