Pori cyfarfodydd

Pori cyfarfodydd

Cabinet

Mae’r dudalen hon yn rhestu’r cyfarfodydd ar gyfer Cabinet.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth am Cabinet

Mae’r Cabinet yn cynnwys 8 cynghorydd, gan gynnwys yr arweinydd a’r dirprwy arweinydd. Maen nhw’n cyfarfod pob mis (ac eithrio mis Awst) i benderfynu ar bolisïau a sut mae gwasanaethau’n cael eu darparu yn Sir Ddinbych