Pori cyfarfodydd

Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Perfformiad

Mae’r dudalen hon yn rhestu’r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Craffu Perfformiad.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth am Pwyllgor Craffu Perfformiad

Mae’r Pwyllgor Archwilio Perfformiad yn cyfarfod pob 6 wythnos ac yn archwilio perfformiad y Cyngor a chyflawniad ei amcanion, yn cynnwys:

           Cyllideb a materion ariannol Corfforaethol

           Rheolaeth Perfformiad

           Perfformiad ariannol ysgolion

           Cynllun Corfforaethol

           Polisïau Corfforaethol

           Rhaglen Gyfalaf

           Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

           Iechyd a Diogelwch

           Cydraddoldeb, Strategaeth Cyfathrebu a Chwynion a Pholisi’r Iaith Gymraeg