Pori cyfarfodydd

Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Safonau

Mae’r dudalen hon yn rhestu’r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Safonau.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth am Pwyllgor Safonau

Mae’r Pwyllgor Safonau yn cyfarfod bob deufis ac yn cynnwys cynghorwyr sir, cynghorwyr cymuned ac aelodau o’r cyhoedd sydd wedi eu penodi’n annibynnol. Mae’r pwyllgor yn ystyried materion yn ymwneud â safon ymddygiad aelodau etholedig y llywodraeth leol.