Pori cyfarfodydd

Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Cynllunio

Mae’r dudalen hon yn rhestu’r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Cynllunio.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth am Pwyllgor Cynllunio

Mae’r Pwyllgor Cynllunio yn cyfarfod unwaith y mis (ac eithrio mis Awst) ac yn gyfrifol am ystyried ceisiadau caniatâd cynllunio