Pori cyfarfodydd

Pori cyfarfodydd

Cyd-Bwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

Mae’r dudalen hon yn rhestu’r cyfarfodydd ar gyfer Cyd-Bwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru.

Gwybodaeth am Cyd-Bwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

Y mae’r Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru (PTGGGC) yn dod â phump o gynghorau ynghyd: Sir y Fflint, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych a Gwynedd. Drwy gyd weithio y maent yn prynu gwasanaeth o’r diwydiant gwastraff a fydd yn darparu datrysiad addas i drin y gwastraff sydd yn weddill wedi i chi ailgylchu cymaint a sy’n bosib.