Pori cyfarfodydd

Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Mae’r dudalen hon yn rhestu’r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth am Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Mae’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio’n cyfarfod pob 6 wythnos. Mae’r pwyllgor yn gyfrifol am sicrhau bod systemau llywodraethu’r Cyngor yn gadarn.