Pori cyfarfodydd

Pori cyfarfodydd

Cyngor Sir

Mae’r dudalen hon yn rhestu’r cyfarfodydd ar gyfer Cyngor Sir.

Gwybodaeth am Cyngor Sir

Mae’r Cyngor Sir yn cynnwys yr holl gynghorwyr (48) ac maen nhw’n trafod a gwneud penderfyniadau ynglyn ag ariannu a darparu gwasanaethau cyngor, ac i drafod materion pwysig eraill sy’n effeithio ar bobl Sir Ddinbych.