Pori cyfarfodydd

Pori cyfarfodydd

Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Mae’r dudalen hon yn rhestu’r cyfarfodydd ar gyfer Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.

Gwybodaeth am Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Mae gan bob llu heddlu Banel Heddlu a Throsedd i sicrhau gwiriadau a chydbwyso rheolaidd ar berfformiad y Comisiynydd Heddlu a Throsedd.  Bydd y Comisiynydd hefyd yn gorfod ymgynghori gyda'r Panel ynglŷn â'u cynlluniau a'u cyllideb ar gyfer plismona, yn ogystal â lefel treth y cyngor a phenodi Prif Gwnstabl.