Pori cyfarfodydd

Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Cymunedau

Mae’r dudalen hon yn rhestu’r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Craffu Cymunedau.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth am Pwyllgor Craffu Cymunedau

Mae’r Pwyllgor Archwilio Cymunedau’n cyfarfod pob 6 wythnos ac yn gyfrifol am ganolbwyntio ar feysydd cyflenwi gwasanaeth a datblygiadau cymunedau, yn cynnwys:

           Cynllun Datblygu Lleol

           Ffyrdd a Phriffyrdd

           Cynlluniau Trefol

           Yr effaith leol o gyflenwi gwasanaeth

           Moderneiddio Ysgolion

           Llyfrgelloedd

           Adfywio a datblygiad cynaliadwy