Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Gynadledda 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu yn y busnes a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 407 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y pwyllgor a gynhaliwyd ar 19 Mawrth 2019 (gweler yn amgaeedig).

 

 

5.

DIWEDDARIAD AR EISTEDDFOD YR URDD

Derbyn cyflwyniad gan Arweinydd Tîm – Cyfathrebu a Rheoli Ymgyrchoedd ar Eisteddfod yr Urdd.

 

6.

ADRODDIAD BLYNYDDOL I GOMISIYNYDD Y GYMRAEG pdf eicon PDF 268 KB

Derbyn adroddiad gan Arweinydd Tîm – Cyfathrebu a Rheoli Ymgyrchoedd ar yr Adroddiad Blynyddol i Gomisiynydd y Gymraeg (gweler yn amgaeedig).

 

7.

PAPUR BRIFFIO AR SEFYDLIADAU PARTNER pdf eicon PDF 291 KB

Derbyn diweddariad gan Arweinydd Tîm – Cyfathrebu a Rheoli Ymgyrchoedd ar y Papur Briffio ar Sefydliadau Partner (gweler yn amgaeedig).

 

8.

POLISI ENWAU A RHIFAU STRYDOEDD DRAFFT pdf eicon PDF 195 KB

Derbyn adroddiad gan y Gweinyddwr Perfformiad a Systemau ar y Polisi Enwau a Rhifau Strydoedd Drafft (gweler yn amgaeedig).

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL pdf eicon PDF 339 KB

Ystyried rhaglen gwaith i'r dyfodol y pwyllgor (gweler yn amgaeedig).

 

 

 

 
Yn ôl i'r brig