Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: trwy gynhadledd fideo

Eitemau
Rhif Eitem

1.

CROESO AC YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 562 KB

Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 25 Medi 2023 (copi’n amgaeedig).

 

 

3.

TRACIO CAMAU GWEITHREDU'R CYFARFOD pdf eicon PDF 485 KB

Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem hon (copi’n amgaeedig).

 

 

4.

DATBLYGU CYNLLUN YMGYSYLLTU Â'R GYMUNED

Derbyn cyflwyniad gan Mike Corcoran, Cyd-gynhyrchu ar ddatblygiad y cynllun ymgysylltu cymunedol.

 

 

5.

RISGIAU CORFFORAETHOL A PHROBLEMAU A NODWYD

Derbyn cyflwyniad gan Amanda Jones, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ynghylch y Risgiau Corfforaethol, a Chanfyddiadau Materion.

 

 

6.

ADEILADU CYFOETH CYMUNEDOL A CHAFFAEL CYNYDDOL - CANFYDDIADAU AC ARGYMHELLION Y CYNLLUN PEILOT pdf eicon PDF 742 KB

Derbyn cyflwyniad gan Amanda Jones, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ynghylch Adeiladu Cyfoeth Cymunedol a Chaffael BlaengarCanfyddiadau peilot ac argymhellion.

 

 

7.

ARWEINYDDIAETH SYSTEMAU - DIWEDDARIAD AR YMAGWEDD PSB

Derbyn cyflwyniad gan Amanda Jones, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ynghylch agwedd y BGC at arweinyddiaeth systemau.

 

 

8.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL pdf eicon PDF 539 KB

Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem hon (copi ynghlwm).