Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Eitemau
Rhif Eitem

1.

CROESO AC YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 299 KB

Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 17 Gorffennaf 2023 (copi’n amgaeedig).

 

 

3.

TRACIO CAMAU GWEITHREDU'R CYFARFOD pdf eicon PDF 300 KB

Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem hon (copi’n amgaeedig).

 

 

4.

CYFRAITH GOFAL GWRTHGYFARTAL

Derbyn cyflwyniad gan Helena Belmans, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar raglen Cyfraith Gofal Gwrthgyfartal Gogledd Cymru.

 

 

5.

DATBLYGU CYNLLUN YMGYSYLLTU Â'R GYMUNED

Derbyn cyflwyniad gan Mike Corcoran, Cyd-gynhyrchu ar ddatblygiad y cynllun ymgysylltu cymunedol.

 

 

6.

GRYMUSO CYMUNEDAU AMRYWIOL I ENNILL CYFLOGAETH: CANFYDDIADAU YMGYSYLLTU A'R CAMAU NESAF pdf eicon PDF 263 KB

I dderbyn adroddiad gan Fran Lewis, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sy’n darparu crynodeb o ymgysylltu a gynhaliwyd rhwng Mehefin ac Awst 2023, ar y pwnc o rymuso cymunedau amrywiol i gyflogaeth (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL pdf eicon PDF 335 KB

Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem hon (copi ynghlwm).