Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: trwy gynhadledd fideo

Eitemau
Rhif Eitem

1.

CROESO AC YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 377 KB

Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 23 Mawrth 2023 (copi’n amgaeedig).

 

 

3.

OLRHAIN CAMAU GWEITHREDU’R CYFARFOD pdf eicon PDF 298 KB

4.

GWELD Y COED GAN BRENNAU

Derbyn cyflwyniad gan Christian Heathcote-Elliott, Iechyd Cyhoeddus Cymru, ar weld y coed gan brennau - defnyddio dulliau meddwl trwy systemau ar gyfer heriau cymhleth iechyd a lles.

 

5.

DULL YMGYSYLLTU pdf eicon PDF 52 KB

Derbyn Dull Ymgysylltu – datganiad o genhadaeth gan Mike Corcoran, Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru (copi ynghlwm).

 

 

6.

DIWEDDARIAD SIARTER TEITHIO LLESOL

Derbyn diweddariad ar lafar gan  Louise Woodfine, Tîm Iechyd Cyhoeddus ar y Siarter Teithio Llesol.

 

7.

CYLCH GORCHWYL pdf eicon PDF 405 KB

Derbyn adroddiad gan Iolo McGregor CSDd ar newidiadau i’r Cylch Gorchwyl (copi ynghlwm).

 

 

8.

CYNLLUN GWAITH I'R DYFODOL pdf eicon PDF 333 KB

Bydd y Cadeirydd yn arwain yr eitem hon (copi ynghlwm).