Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: via Video Conference

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

ETHOL CADEIRYDD AC IS-GADEIRYDD

Iwan Davies (CBSC) i arwain ar yr eitem hon.

 

3.

CAEL DERBYNIAD FFURFIOL O RAN CYFRANOGWYR A WAHODDWYD I YMUNO Â'R BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS

Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem hon.

 

4.

Cofnodion y cyfarfod diwethaf pdf eicon PDF 369 KB

Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 23 Mawrth 2022 (copi’n amgaeedig).

 

5.

TRACIO CAMAU GWEITHREDU'R CYFARFOD pdf eicon PDF 264 KB

Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem hon (copi’n amgaeedig).

 

6.

Materion yn Codi

Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem hon.

 

7.

ADOLYGU'R CYLCH GORCHWYL pdf eicon PDF 404 KB

Ystyried y cylch gorchwyl (copi’n amgaeedig).

 

8.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM GRANT CYMORTH BGC GOGLEDD CYMRU 2022/23

Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau am gynnydd parthed y grant, gan gynnwys trosolwg o rai prosiectau arfaethedig. 

 

9.

CYNLLUN LLES CONWY A SIR DDINBYCH 2023 I 2028 pdf eicon PDF 205 KB

Rhoi gwybod i aelodau am gamau nesaf y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus o ran datblygu’r Cynllun Lles (copi’n amgaeedig) Mike Corcoran (Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru) i arwain ar yr eitem hon.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

ADRODDIAD BLYNYDDOL BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS CONWY A SIR DDINBYCH 2021 - 22 pdf eicon PDF 313 KB

Darparu trosolwg o gyflawniadau’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ystod y flwyddyn flaenorol (copi’n amgaeedig).

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL pdf eicon PDF 334 KB

Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem hon (copi’n amgaeedig).