Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: trwy gynhadledd fideo

Eitemau
Rhif Eitem

1.

CROESO AC YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 299 KB

Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 30 Tachwedd 2022 (copi’n amgaeedig).

 

 

3.

TRACIO CAMAU GWEITHREDU'R CYFARFOD pdf eicon PDF 290 KB

Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem hon (copi’n amgaeedig).

 

 

4.

CYMERADWYO CYNLLUN LLESIANT CONWY A SIR DDINBYCH pdf eicon PDF 205 KB

Derbyn adroddiad gan Iolo McGregor CSDd ar Gymeradwyaeth Cynllun Lles Conwy a Sir Ddinbych (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

ADOLYGIAD CYLCH GORCHWYL pdf eicon PDF 405 KB

Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem hon.

 

 

6.

GRANT CEFNOGAETH BGC RHANBARTHOL AR GYFER 2023-2026 pdf eicon PDF 270 KB

Derbyn adroddiad gan Amanda Jones CBSC ynglŷn â grant cymorth rhanbarthol y BGC ar gyfer 2023-2026 (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

RHAGLEN DATBLYGU CLWSTWR CARLAM

Derbyn diweddariad llafar gan Jo Flannery PBC ynghylch y Rhaglen Datblygu Clwstwr Carlam.

 

 

8.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL pdf eicon PDF 320 KB

Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem hon (copi’n amgaeedig).