Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: trwy cyfrwng fideo

Eitemau
Rhif Eitem

1.

CROESO AC YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 371 KB

Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 26 Medi 2022 (copi’n amgaeedig).

 

 

3.

TRACIO CAMAU GWEITHREDU'R CYFARFOD pdf eicon PDF 283 KB

Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem hon (copi’n amgaeedig).

 

 

4.

CYNLLUN LLES - CYMERADWYAETH O GYNLLUN DRAFFT pdf eicon PDF 207 KB

Derbyn adborth o’r ymgynghoriad ar y Cynllun Llesiant drafft 2023 i 2028 a cheisio, yn amodol ar unrhyw ddiwygiadau, gymeradwyo fersiwn terfynol. (copi ynghlwm) Iolo McGregor (CSDd) i arwain ar yr eitem hon.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

ADOLYGU COFRESTR RISG BGC pdf eicon PDF 206 KB

Derbyn diweddariad blynyddol ar Gofrestr Risg BGC Conwy a Sir Ddinbych (copi ynghlwm) Amanda Jones (CBSC) i arwain ar yr eitem hon.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

DIWEDDARIAD GAN GYD-BWYLLGOR CRAFFU'R BGC pdf eicon PDF 330 KB

Derbyn diweddariad gan y Cydbwyllgor Craffu BGC, (cofnodion y cyfarfod ynghlwm). Y Cynghorydd John Roberts i arwain ar yr eitem.

 

 

7.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL pdf eicon PDF 318 KB

Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem hon (copi’n amgaeedig).