Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: trwy cyfrwng fideo

Eitemau
Rhif Eitem

1.

CROESO AC YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 381 KB

Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 27 Gorffennaf 2022 (copi’n amgaeedig).

 

 

3.

TRACIO CAMAU GWEITHREDU'R CYFARFOD pdf eicon PDF 294 KB

Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem hon (copi’n amgaeedig).

 

 

4.

MATERION YN CODI

Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem hon.

 

 

5.

DATBLYGU CYNLLUN LLESIANT - DIWEDDARIAD AR YR ADBORTH O'R YMGYNGHORIAD WEDI EI DDERBYN HYD YN HYN

Diweddaru aelodau ar y Cynllun Datblygu Llesiant a'r Adborth Ymgynghori a Dderbyniwyd Hyd Yma - Amanda Jones (CBSC) ac Iolo McGregor (CSDd) i arwain ar yr eitem hon.

 

 

6.

PROSIECT NARATIFAU CYMUNEDOL - CYTUNO AR FEYSYDD CYMUNEDOL AR GYFER CONWY A SIR DDINBYCH

I gytuno ar yr ardaloedd cymunedol i weithio gyda nhw fel rhan o'r prosiect Naratifau Cymunedol rhanbarthol bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem hon.

 

 

7.

SIARTER TEITHIO LLESOL pdf eicon PDF 328 KB

I dderbyn adroddiad ar y Siarter Teithio Llesol ((copi’n amgaeedig) - Louise Woodfine (ICC) fydd yn arwain ar yr eitem hon.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL pdf eicon PDF 323 KB

Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem hon (copi’n amgaeedig).