Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: VIA VIDEO CONFERENCE

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Cofnodion y cyfarfod diwethaf pdf eicon PDF 394 KB

Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 15 Medi 2021 (copi ynghlwm).

 

3.

OLRHAIN CAMAU GWEITHREDU'R CYFARFOD pdf eicon PDF 289 KB

Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem hon (copi ynghlwm).

 

4.

Materion yn Codi

Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem lafar hon

 

 

5.

CYFLWYNO CADEIRYDD AC ETHOL CADEIRYDD NEWYDD

Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem lafar hon

10.05 a.m. – 10.10 a.m.

 

6.

YMATEB I ADRODDIAD Y PWYLLGOR CYFRIFON CYHOEDDUS I GYFLWYNO CENEDLAETHAU'R DYFODOL - Y STORI HYD YN HYN pdf eicon PDF 224 KB

Fran Lewis i roi trosolwg i'r aelodau o'r ymatebion i adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus sy'n Cyflawni ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol (copi ynghlwm).

10.10 a.m. – 10.20 a.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

ASESIAD RHYFEDD RHYFEDD - CYMERADWYO YMGYNGHORI pdf eicon PDF 233 KB

Graham Boase i ddarparu manylion yr ymgynghoriad ar Asesiad Lles Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych 2021 (copi ynghlwm).

10.20 a.m. – 10.40 a.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

CYNHYRCHU CYNLLUN NEWYDD RHYFEDD pdf eicon PDF 199 KB

Bethan Jones i ddarparu diweddariad llafar ar gynhyrchu Cynllun Llesiant newydd.

10.40 a.m. – 11.00 a.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

SESIWN YMWYBYDDIAETH GWERTH CYMDEITHASOL

Tom Barnham i ddarparu diweddariad llafar.

11.00 a.m. – 11.10 a.m.

 

 

10.

RHANBARTH RHANBARTHOL A SECTOR CYHOEDDUS

Gerwyn Evans i ddarparu diweddariad llafar.

11.10 a.m. – 11.25 a.m.

 

11.

CYNLLUN GWAITH YMLAEN pdf eicon PDF 331 KB

Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem hon (copi ynghlwm).

11.25 a.m. – 11.30 a.m.