Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: by Video Conference

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 320 KB

Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 17 Mai 2021 (copi’n amgaeedig).

 

 

3.

OLRHAIN CAMAU GWEITHREDU’R CYFARFOD pdf eicon PDF 394 KB

Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem hon (copi’n amgaeedig).

 

 

4.

MATERION YN CODI

Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem lafar hon.

 

 

5.

DIWEDDARIAD CYNNYDD ASESU LLES A CHYMERADWYO YMGYNGHORI AC AMSER CYNLLUN pdf eicon PDF 254 KB

Nicola Kneale (CSDd) a Fran Lewis (CBSC) i gyflwyno'r Diweddariad Cynnydd Asesiad Llesiant a cheisio Cymeradwyaeth ar yr Ymgynghoriad a Chynllunio'r llinell amser.

2:05pm – 2:35pm

 

 

6.

DIWEDDARIAD AR ARDALOEDD BLAENORIAETH

Derbyn diweddariad ar y meysydd blaenoriaeth ganlynol -

 

(a)  Lles meddwl - Swyddog Iechyd Cyhoeddus Cymru

(b)  Grymuso Cymunedol (gan gynnwys diweddariad ar seilwaith digidol) - Nicola Kneale

(c)  Gwydnwch Amgylcheddol (gan gynnwys cytuno ar ymrwymiadau amgylcheddol) - Justin Hanson / Helen Millband

 

2:35pm – 3:05pm

 

 

 

7.

CYNLLUN GWAITH I'R DYFODOL pdf eicon PDF 361 KB

Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem hon (copi’n amgaeedig).

 

3:05pm – 3:10pm

 

 

8.

ANFFURFIOL - CAMAU NESAF YN DILYN BGC MIS MEHEFIN

Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem lafar hon gan drafod y camau nesaf ar gyfer y BGC yn dilyn gweithdy mis Mehefin.

 

3:10pm – 3:40pm

 

 

9.

ER GWYBODAETH - HADDEWID SECTOR CYHOEDDUS A GWAITH ANNIBYNNOL pdf eicon PDF 321 KB

10.

ER GWYBODAETH - MENTRAU NEWID HINSAWDD MAPIO A CHYLCH GORCHWYL AR GYFER GOGLEDD CYMRU GRWP SWYDDOGION CARBONEIDDIO pdf eicon PDF 125 KB

11.

ER GWYBODAETH - GWYBODAETH CYFRANOGI CYNLLUN KICKSTART pdf eicon PDF 140 KB