Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Ty Russell, Ffordd Churton, Y Rhyl LL18 3DP

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 437 KB

Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Gorffennaf 2019 (copi ynghlwm).

 

3.

Materion yn Codi

4.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AR FLAENORIAETHAU'R BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS pdf eicon PDF 298 KB

Hysbysu’r Aelodau o’r cynnydd hyd yma yn erbyn y meysydd blaenoriaeth a cheisio cymeradwyaeth ar gyfer meysydd gwaith penodol.

(a)  Lles Meddwl

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf ar lafar ar flaenoriaethau Lles Meddwl gan Richard Firth (Iechyd Cyhoeddus Cymru)

(b)  Ymrymuso’r Gymuned

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf ar lafar ar y flaenoriaeth Ymrymuso’r Gymuned gan Judith Greenhalgh (Prif Weithredwr, CSDd), a Helen Wilkinson (Prif Weithredwr, Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych)

(c)  Gwydnwch amgylcheddol

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf ar y flaenoriaeth Gwydnwch Amgylcheddol (copi ynghlwm) gan y Cadeirydd

2.10 p.m. – 3.00 p.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

ADOLYGU AELODAETH Y BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS pdf eicon PDF 230 KB

Adolygiad ffurfiol o aelodaeth y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar ôl datblygu’r meysydd blaenoriaeth (copi ynghlwm).

 

Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem hon.

3.00 p.m. – 3.15 p.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO BGC: RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL pdf eicon PDF 231 KB

Rhoi diweddariad i’r Bwrdd ar raglen gwaith i’r dyfodol pwyllgor archwilio’r BGC (copi ynghlwm).

 

Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem hon.

3.15 p.m. – 3.25 p.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU I'W TRAFOD - GWELLIANNAU

7.

IECHYD A LLES pdf eicon PDF 584 KB

            Llafar / Cyflwyniad:

(a)  Y wybodaeth ddiweddaraf ar y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol.

(b)  Y wybodaeth ddiweddaraf ar y Tîm Gweithredu Lleol

(c)  Ystyried cynigion ar gyfer cyllid trawsnewidiol 2020/21

3.25 p.m. – 4.15 p.m.

 

 

 

8.

COFRESTR RISG BGC pdf eicon PDF 305 KB

Ystyried risgiau, a thrafod a chytuno ar weithredoedd i liniaru'r risgiau hynny (copi ynghlwm).

4.15 p.m. – 4.30 p.m.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

GWASANAETH DEHONGLI IAITH ARWYDDION PRYDAIN - CYNLLUN PEILOT CONWY

Derbyn cyflwyniad gan Fran Lewis (CBSC) mewn perthynas â’r Gwasanaeth Dehongli Iaith Arwyddion Prydain – Cynllun Peilot Conwy.

4.30 p.m. – 4.45 p.m.

 

10.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL pdf eicon PDF 361 KB

Bydd y Cadeirydd yn arwain yr eitem hon.

 

ER GWYBODAETH - EITEMAU SYDD WEDI'U RHANNU'N ELECTRONIG

11.

DIGWYDDIAD ECONOMI SYLFAENOL pdf eicon PDF 313 KB

Cyflwyniad a chofnodion digwyddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

DIGWYDDIAD BPRH A BGC pdf eicon PDF 298 KB

Llythyr Gweinidogol ac adroddiad am y digwyddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

AOB

Cynhadledd Cymru Gwella 1000 Bywydau 2019: Ailfeddwl Sut Rydym yn Gwella

 

 

 
Yn ôl i'r brig