Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell y Cabinet, Neuadd y Sir, Rhuthun

Eitemau
Rhif Eitem

NODER: NID YW'R CYFARFOD HWN YN AGORED I'R CYHOEDD

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

PENODI CADEIRYDD

Penodi Cadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

3.

DATGANIADAU CYSYLLTIAD

Ymddiriedolwyr i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu un sy’n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodir i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

4.

CANOLFAN HAMDDEN LLANELWY, CANIATÁU PRYDLES 10 MLYNEDD I HAMDDEN SIR DDINBYCH CYFYNGEDIG

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan yr Adran Prisio ac Ystadau (copi ynghlwm) ar y cynnig arfaethedig o brydles 10 mlynedd i Hamdden Sir Ddinbych Cyfyngedig.

 

 

5.

CANOLFAN HAMDDEN Y RHYL, CANIATÁU PRYDLES 10 MLYNEDD I HAMDDEN SIR DDINBYCH CYFYNGEDIG

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan yr Adran Prisio ac Ystadau (copi ynghlwm) ar y cynnig arfaethedig o brydles 10 mlynedd i Hamdden Sir Ddinbych Cyfyngedig.