Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Gyfarfodl, Neuadd y Dref, Wrecsam a thrwy gynhadledd fideo

Cyswllt: 01824 712589  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

1.

CYFLWYNIADAU, YMDDIHEURIADAU A DATGAN CYSYLLTIAD

2.

COFNODION DRAFFT CYFARFOD BLAENOROL Y CYD-BWYLLGOR (HS) pdf eicon PDF 294 KB

Ystyried cofnodion (copi ynghlwm) cyfarfod diwethaf Cyd-bwyllgor y AHNE a gynhaliwyd ar 17 Mawrth 2023.

 

 

3.

COFNODION DRAFFT CYFARFOD PARTNERIAETH YR AHNE A GYNHALIWYD AR 19 MAI 2023 (HS) pdf eicon PDF 523 KB

Nodi cofnodion (copïau ynghlwm) cyfarfodydd blaenorol Partneriaeth yr AHNE a gynhaliwyd ar 19 Mai 2023.

 

 

 

4.

CRYNODEB O’N PARTNERIAETH EIN TIRLUN DARLUNIADWY 2020-23 (Er gwybodaeth yn unig) HS/ DS pdf eicon PDF 262 KB

Derbyn adroddiad (copi ynghlwm) er gwybodaeth ar lwyddiannau allweddol prosiect Ein Tirwedd Darluniadwy 2018-23 gan y Swyddog yr AHNE.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

CYFLWYNIADAU AR BROSIECT DYNODIAD PARC CENEDLAETHOL GOGLEDD DDWYRAIN

Cael cyflwyniad gan Ash Pierce, Rheolwr Rhaglen (Cyfoeth Naturiol Cymru)

 

6.

CRYNODEB O GEISIADAU CYNLLUNIO 2022 - 2023 (Er gwybodaeth yn unig) (DW) pdf eicon PDF 158 KB

I dderbyn, er gwybodaeth, adroddiad crynodeb o'r Ceisiadau Cynllunio a dderbyniwyd gan y Swyddog AHNE (copi ynghlwm).

 

 

7.

ADRODDIAD ARIANNOL DATGANIAD BLYNYDDOL Y CYD-BWYLLGOR (Eitem Sefydlog) (SG a PO) pdf eicon PDF 220 KB

Ystyried adroddiad (copi ynghlwm) gan y Pennaeth Cyllid ac Eiddo a’r Uwch Swyddog Cyllid a Sicrwydd.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

RHAGLEN GWAITH I’R DYFODOL (Eitem Sefydlog) (HS) pdf eicon PDF 563 KB

Ystyried y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol (copi ynghlwm) gan y Swyddog AHNE.

 

 

9.

DYDDIADAU CYFARFODYDD Y DYFODOL

Er gwybodaeth, dyddiadau cyfarfodydd nesaf Cyd-bwyllgor yr AHNE yw:

 

·         17 Tachwedd 2023 (Cyngor Sir y Fflint)