Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Video conference

Cyswllt: 01824 712589  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

1.

CYFLWYNIADAU, YMDDIHEURIADAU A DATGAN CYSYLLTIAD

2.

COFNODION pdf eicon PDF 287 KB

Ystyried cofnodion Cydbwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy a gynhaliwyd ar 5 Tachwedd 2021 (copi ynghlwm).

 

 

3.

COFNODION DRAFFT Y BARTNERIAETH AHNE A GYNHALIWYD AR 4 CHWEFROR 2022 pdf eicon PDF 563 KB

I nodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Chwefror 2022 (copi ynghlwm).

 

 

4.

COFNODION DRAFFT EIN PARTNERIAETH TIRWEDD DDARLUNIADWY A GYNHALIWYD AR 7 RHAGFYR 2021 pdf eicon PDF 369 KB

I nodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Rhagfyr 2021 (copi ynghlwm)

 

 

5.

ADRODDIAD ARIANNOL Y CYD-BWYLLGOR (Eitem Sefydlog) pdf eicon PDF 217 KB

Adroddiad Eitem Sefydlog (copi ynghlwm) a gyflwynir gan Steve Gadd - Pennaeth Cyllid ac Eiddo a Paula O’Hanlon - Senior Finance – Uwch Swyddog Cyllid a Sicrwydd.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

TIRWEDD AC ADENNILL NATUR MEWN HINSAWDD SY'N NEWID - GOBLYGIADAU I'R AHNE

Ystyried adroddiad llafar gan swyddog Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar y dirwedd ac adferiad natur mewn hinsawdd sy’n newidgoblygiadau i’r AHNE.

 

 

7.

DIWEDDARIAD LLAFAR AR BARC CENEDLAETHOL ARFAETHEDIG

I dderbyn adroddiad llafar gan Howard Sutcliffe, Swyddog AHNE ar y Parc Cenedlaethol arfaethedig.

 

 

8.

COFRESTR RISG DRAFFT pdf eicon PDF 119 KB

Derbyn y Gofrestr Risg Drafft (copi ynghlwm) gan Howard Sutcliffe, Swyddog AHNE.

 

 

9.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL pdf eicon PDF 548 KB

Ystyried rhaglen gwaith i'r dyfodol diwygiedig (copi ynghlwm) gan Howard Sutcliffe, Swyddog AHNE.

 

 

10.

DYDDIADAU CYFARFODYDD Y DYFODOL

Dydd Gwener 24 Mehefin 2022

 

Dydd Gwener 4 Tachwedd 2022