Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Virtually Via Zoom

Cyswllt: 01824 712589  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

1.

CYFLWYNIADAU, YMDDIHEURIADAU A DATGAN CYSYLLTIAD

2.

PENODI CADEIRYDD

Penodi Cadeirydd y Cyd-bwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy am y flwyddyn i ddod.

3.

PENODI IS-GADEIRYDD

Penodi Is-Gadeirydd y Cyd-bwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy am y flwyddyn i ddod.

4.

COFNODION Y CYD-BWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 19 MAWRTH 2021 pdf eicon PDF 273 KB

Ystyried cofnodion cyfarfod Cyd-bwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy a gynhaliwyd 19 Mawrth 2021 (copi ynghlwm).

 

5.

COFNODION DRAFFT CYFARFOD PARTNERIAETH YR AHNE A GYNHALIWYD AR 21 Mai 2021 pdf eicon PDF 343 KB

Nodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Mai 2021 (copi ynghlwm).

 

6.

ADRODDIAD ARIANNOL Y CYD-BWYLLGOR (Eitem Sefydlog) DATGANIAD BLYNYDDOL pdf eicon PDF 220 KB

Adroddiad Eitem Sefydlog (copi ynghlwm) a gyflwynir gan Steve Gadd - Pennaeth Cyllid ac Eiddo a Paula O’Hanlon - Senior Finance – Uwch Swyddog Cyllid a Sicrwydd.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

CANLLAWIAU CYNLLUNIO ATODOL AWYR DYWYLL pdf eicon PDF 343 KB

Ystyried adroddiad (copi ynghlwm) gan David Shiel, Uwch Swyddog Cefn Gwlad.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADRODDIAD BLYNYDDOL CRONFA DATBLYGU CYNALIADWY AHNE pdf eicon PDF 6 MB

Er gwybodaeth yn unig.

 

9.

ADRODDIAD CYNLLUNIO BLYNYDDOL pdf eicon PDF 330 KB

Ystyried adroddiad gan Howard Sutcliffe, Swyddog AHNE (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL pdf eicon PDF 401 KB

Ystyried rhaglen gwaith i'r dyfodol diwygiedig (copi ynghlwm) gan Howard Sutcliffe, Swyddog AHNE.

 

 

11.

DYDDIADAU CYFARFODYDD Y DYFODOL

Dydd Gwener 5 Tachwedd 2021

Dydd Gwener 18 Mawrth 2022

Dydd Gwener 24 Mehefin 2022

Dydd Gwener 4 Tachwedd 2022