Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug Mold a thrwy gynhadledd fideo

Cyswllt: 01824 712589  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

1.

CYFLWYNIADAU, YMDDIHEURIADAU A DATGAN CYSYLLTIAD

2.

COFNODION DRAFFT O GYFARFOD Y CYD-BWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 23 MEHEFIN 2023 pdf eicon PDF 298 KB

Ystyried cofnodion (copi i ddilyn) y cyfarfod blaenorol o Gyd-bwyllgor AHNE a gynhaliwyd ar 23 Mehefin 2023. (HS)

 

3.

MUNUD DRAFFT GAN EIN GRWP LLYWIO TIRWEDD DARLUNIAU A GYNHALIWYD AR 23 HYDREF 2023

Ystyried cofnodion (copi i ddilyn) y Grŵp Llywio Tirwedd Darluniadwy a gynhaliwyd ar 23 Hydref 2023 (DS)

 

4.

COFNODION DRAFFT Y BARTNERIAETH AHNE A GYNHALIWYD AR 20 HYDREF 2023 pdf eicon PDF 387 KB

Nodi cofnodion (copi ynghlwm) cyfarfod Partneriaeth AHNE a gynhaliwyd ar 20 Hydref 2023 (HS).

 

5.

CYFLWYNIAD AR Y GRONFA DATBLYGU CYNALIADWY 2022-23 pdf eicon PDF 4 MB

Ystyried Adroddiad Blynyddol y Gronfa Datblygu Cynaliadwy 2022-23 (copi ynghlwm) (CL)

 

6.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM BROSIECT DYNODI PARC CENEDLAETHOL GOGLEDD DDWYRAIN CYMRU

Derbyn cyflwyniad gan y Rheolwr Rhaglen, Ash Pierce (CNC).

 

7.

YMATEB GAN Y CYD-BWYLLGOR I BROSIECT DYNODI PARC CENEDLAETHOL GOGLEDD DDWYRAIN CYMRU pdf eicon PDF 3 MB

Ystyried ymateb y Cydbwyllgor i Brosiect Dynodi Parc Cenedlaethol Gogledd Ddwyrain CymruHoliadur 9 Hydref – 27 Tachwedd 2023 (HS)

 

8.

ADRODDIAD BLYNYDDOL FFURFLEN ARIANNOL Y CYD-BWYLLGOR (EITEM SEFYDLOG) pdf eicon PDF 224 KB

Ystyried Adroddiad Ariannol Ffurflen Flynyddol y Cyd-bwyllgor (copi ynghlwm) (SG a PO)

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL (EITEM SEFYDLOG) pdf eicon PDF 492 KB

Ystyried y rhaglen waith i'r dyfodol (copi ynghlwm) gan y Swyddog AHNE (HS).

 

10.

DYDDIADAU CYFARFODYDD YN Y DYFODOL

Er gwybodaeth, dyddiad cyfarfod nesaf Cyd-bwyllgor AHNE yw 12 Ebrill 2024.