Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: trwy cyfrwng fideo

Cyswllt: 01824 712589  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

1.

CYFLWYNIADAU, YMDDIHEURIADAU A DATGAN CYSYLLTIAD

2.

ETHOL CADEIRYDD AC IS GADEIRYDD (GW/LJ)

3.

CYFLWYNIAD I’R ARDAL O HARDDWCH NATURIOL EITHRIADOL (AHNE) (HS)

4.

CYNNIG I FABWYSIADU CYNLLUN RHEOLI AR GYFER YR AHNE (DS) pdf eicon PDF 335 KB

Ystyried adroddiad (copi ynghlwm) gan Uwch Swyddog Cefn Gwlad.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

AMRYWIAD I GYTUNDEB CYFREITHIOL I GYNYDDU AELODAETH Y CYD-BWYLLGOR I DRI FESUL AWDURDOD (HS)

Derbyn diweddariad ar lafar gan y Dirprwy Swyddog Monitro, Lisa Jones, a Swyddog yr AHNE.

 

6.

COFNODION CYFARFOD CYD-BWYLLGOR YR AHNE A GYNHALIWYD AR 5 TACHWEDD 2021. pdf eicon PDF 287 KB

Ystyried cofnodion (copi ynghlwm) cyfarfod diwethaf Cyd-bwyllgor y AHNE a gynhaliwyd ar 5 Tachwedd 2021.

 

7.

COFNODION DRAFFT CYFARFODYDD BLAENOROL PARTNERIAETH YR AHNE pdf eicon PDF 563 KB

Nodi cofnodion cyfarfodydd blaenorol Partneriaeth yr AHNE (copïau ynghlwm)

·      4 Chwefror 2022

·      20 Mai 2022

·      14 Hydref 2022

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

DATGANIAD ARIANNOL BLYNYDDOL Y CYD-BWYLLGOR (Eitem Sefydlog) (SG/PO'H) pdf eicon PDF 219 KB

Ystyried adroddiad gan y  Pennaeth Cyllid ac Eiddo a’r Uwch Swyddog Cyllid a Sicrwydd (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

PARC CENEDLAETHOL ARFAETHEDIG (HS)

Ystyried diweddariad ar lafar gan Swyddog yr AHNE.

 

10.

COFRESTR RISG DRAFFT pdf eicon PDF 131 KB

Ystyried adroddiad gan Howard Sutcliffe, Swyddog yr AHNE (copi ynghlwm).

 

11.

RHAGLEN GWAITH I’R DYFODOL (Eitem Sefydlog) (HS) pdf eicon PDF 548 KB

Derbyn rhaglen waith ddiwygiedig (copi ynghlwm) gan Swyddog yr AHNE.

12.

DYDDIADAU CYFARFODYDD Y DYFODOL

Er gwybodaeth, dyddiadau cyfarfodydd nesaf Cyd-bwyllgor yr AHNE yw:

 

·      17 Mawrth 2023

·      23 Mehefin 2023

·      17 Tachwedd 2023