Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Virtually Via Zoom

Cyswllt: 01824 712589  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

1.

CYFLWYNIADAU, YMDDIHEURIADAU A DATGAN CYSYLLTIAD

2.

COFNODION Y CYD-BWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 25 MEHEFIN 2021 pdf eicon PDF 303 KB

Ystyried cofnodion cyfarfod Cyd-bwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy a gynhaliwyd 25 Mehefin 2021 (copi ynghlwm).

 

 

3.

COFNODION DRAFFT CYFARFOD PARTNERIAETH YR AHNE A GYNHALIWYD AR 15 HYDREF 2021 pdf eicon PDF 523 KB

Nodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Hydref 2021 (copi ynghlwm).

 

 

4.

ADRODDIAD ARIANNOL Y CYD-BWYLLGOR (Eitem Sefydlog) pdf eicon PDF 235 KB

Adroddiad Eitem Sefydlog (copi ynghlwm) a gyflwynir gan Steve Gadd - Pennaeth Cyllid ac Eiddo a Paula O’Hanlon - Senior Finance – Uwch Swyddog Cyllid a Sicrwydd.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

CYFLWYNIAD AC ADRODDIAD CYNLLUN RHEOLI AHNE pdf eicon PDF 966 KB

Ystyried adroddiad gan David Shiel, Rheolwr Ardal AHNE (copi ynghlwm)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL pdf eicon PDF 475 KB

Ystyried rhaglen gwaith i'r dyfodol diwygiedig (copi ynghlwm) gan Howard Sutcliffe, Swyddog AHNE.

 

 

7.

DYDDIADAU CYFARFODYDD Y DYFODOL

Dydd Gwener 18 Mawrth 2022

 

Dydd Gwener 24 Mehefin 2022

 

Dydd Gwener 4 Tachwedd 2022