Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

DATGANIADAU O GYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu sy’n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes a nodwyd i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

3.

Materion Brys

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

4.

Penodi Is-Gadeirydd

Penodi Is-gadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar gyfer y flwyddyn ddinesig 2022 – 2023, gan fod y penodiad hwn wedi’i ohirio yng nghyfarfod diwethaf y Pwyllgor.

 

5.

STRATEGAETH CYFRANOGIAD Y CYHOEDD DDRAFFT pdf eicon PDF 207 KB

Ystyried adroddiad gan y Pen Swyddog - Marchnata Strategol (copi ynghlwm) i ddiweddaru’r Pwyllgor ar y cynnydd a wnaed hyd yma o ran llunio’r Strategaeth.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

DYLETSWYDD ARWEINWYR GRWPIAU I HYRWYDDO YMDDYGIAD MOESEGOL pdf eicon PDF 226 KB

Ystyried adroddiad gan Bennaeth Dros Dro y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd a’r Dirprwy Swyddog Monitro (copi ynghlwm) i hysbysu’r Pwyllgor am ddyletswydd newydd a roddir ar arweinwyr grwpiau gwleidyddol i hyrwyddo ymddygiad moesegol.

 

 

7.

ADOLYGIADAU DATBLYGIAD PERSONOL pdf eicon PDF 207 KB

Ystyried adroddiad gan y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd (copi ynghlwm) i hysbysu’r Pwyllgor am adolygiadau datblygiad personol.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

POLISI’R CYNGOR AR HYFFORDDIANT AELODAU pdf eicon PDF 233 KB

Ystyried adroddiad gan y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd (copi ynghlwm) i ddarparu gwybodaeth am faterion hyfforddi a datblygu aelodau.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

RHAGLEN GWAITH I’R DYFODOL pdf eicon PDF 219 KB

Ystyried adroddiad gan y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd ar Raglen Gwaith i’r Dyfodol y Pwyllgor a materion cysylltiedig (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol: