Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: trwy cyfrwng fideo

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

PENODI CADEIRYDD I'R CYFARFOD

Penodi Cadeirydd o grŵp anweithredol (grŵp di-Gabinet) ar gyfer cyfarfod heddiw o'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.'

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

PENODI IS-GADEIRYDD

Penodi is-gadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar gyfer blwyddyn ddinesig 2022 – 2023.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Materion Brys

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cofnodion pdf eicon PDF 213 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd a gynhaliwyd ar 28 Ionawr 2022 (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

AROLWG AMSERIAD CYFARFODYDD 2022 pdf eicon PDF 212 KB

Ystyried adroddiad sy'n amlinellu'r gofynion statudol o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 (y 'Mesur') mewn perthynas ag arolygu aelodau etholedig ar amseriad a lleoliad cyfarfodydd y Cyngor (copi ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

8.

HYFFORDDIANT AELODAU pdf eicon PDF 226 KB

Ystyried adroddiad sy'n darparu diweddariadau a gwybodaeth am yr anwythiad a'r hyfforddiant wedi'r etholiad; ac ar hyfforddiant a datblygiad aelodau (copi ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

9.

RÔL Y PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD pdf eicon PDF 221 KB

I ystyried adroddiad sy'n amlinellu dyletswyddau a phwerau statudol y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd (copi ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

10.

GOFAL PERSONOL A DIOGELWCH I AELODAU pdf eicon PDF 293 KB

Ystyried adroddiad ar wybodaeth am ofal personol a diogelwch ar gyfer aelodau etholedig lleol (copi ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

11.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL pdf eicon PDF 98 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol: