Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Ystafelloedd Cynhadledd 1 a 2, Pafiliwn Rhyngwladol Llangollen, Ffordd yr Abaty, LLANGOLLEN, LL20 8SW

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 211 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

3.

ADOLYGU TÂN MYNYDD LLANTYSILIO YN YSTOD HAF 2018 pdf eicon PDF 222 KB

SESIWN 1

 

a)    Adolygu’r dystiolaeth a dderbyniwyd mewn perthynas â’r ymateb i’r tân mynydd (mae’r adroddiad a’r datganiadau ynghlwm) er mwyn archwilio a ellir gwella ymatebion aml-asiantaeth i ddigwyddiadau tebyg yn y dyfodol.

 

10am – 1pm

 

 

Egwyl ar gyfer cinio

 

 

SESIWN 2

 

b)    Adolygu’r dystiolaeth a dderbyniwyd mewn perthynas ag effaith y tân ar yr ardal, yr amgylchedd a'r busnesau lleol (mae'r adroddiad a'r datganiadau ynghlwm) ac archwilio a ellir gwella arferion rheoli tir yn y dyfodol er mwyn mynd i’r afael â thanau sy’n lledaenu, neu eu rhwystro rhag lledaenu

 

1.45pm – 4.30pm

 

Dogfennau ychwanegol:

 

 
Yn ôl i'r brig