Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: trwy cyfrwng fideo

Cyswllt: Committee Administrator  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

MYFYRIO TAWEL

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu sy’n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes a nodwyd i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 286 KB

Derbyn a chymeradwyo cofnodion cyfarfod CYSAG Sir Ddinbych a gynhaliwyd ar 19 Hydref 2022 (copi’n amgaeedig).

 

5.

CWRICWLWM I GYMRU pdf eicon PDF 96 KB

Derbyn cyflwyniad ar y Canllawiau ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg.

 

6.

CCYSAGC pdf eicon PDF 174 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod diwethaf y Gymdeithas, a gynhaliwyd ar 16 Tachwedd 2022 (copi’n amgaeedig).

Dogfennau ychwanegol:

7.

DYDDIAD Y CYFARFODYDD NESAF

·         Haf – 15 Mehefin 2023

·         Hydref – 17 Hydref 2023