Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyswllt: Committee Administrator (KEJ)  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

1.

PENODI CADEIRYDD

Penodi Cadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

2.

DATGAN CYSYLLTIAD

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu yn y busnes a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

CAIS I’W YSTYRIED - pdf eicon PDF 104 KB

3.

DEDDF TRWYDDEDU 2003: RHYBUDD DIGWYDDIAD DROS DRO – SIX BELLS, CRESCENT ROAD, Y RHYL pdf eicon PDF 223 KB

Ystyried Rhybudd Digwyddiad Dros Dro yn unol â Deddf Trwyddedu 2003 mewn perthynas â 6 Bells, 32 Crescent Road, y Rhyl LL18 1TF (mae amlinelliad o’r cais a’r papurau cysylltiedig ynghlwm).

 

Nodwch y drefn i’w chymryd gan yr Is-Bwyllgor (sydd ynghlwm wrth y rhaglen hon).