Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: via Video Conference

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 - GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL YN Y RHAN HON O'R CYFARFOD

Dogfennau ychwanegol:

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

CYFLWYNIAD GWOBR ARIAN CCC

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 439 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cyngor Sir a gynhaliwyd ar 25 Ionawr 2022 (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

ASESIAD ANGHENION POBLOGAETH GOGLEDD CYMRU 2022 pdf eicon PDF 225 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaeth Dros Dro, Gwasanaethau Cefnogi Busnes (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

STRATEGAETH AR NEWID HINSAWDD A NEWID ECOLEGOL - Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM DDARPARIAETH BLWYDDYN 1 pdf eicon PDF 210 KB

Ystyried adroddiad gan y Rheolwr Rhaglen Newid Hinsawdd (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

TRETH Y CYNGOR 22/23 A MATERION CYSYLLTIEDIG pdf eicon PDF 207 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cyllid ac Eiddo (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

CYNLLUN CYFALAF 2021/22 - 2024/25 AC ARGYMHELLION Y GR?P BUDDSODDI STRATEGOL pdf eicon PDF 315 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cyllid ac Eiddo (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

DATGANIAD STRATEGAETH RHEOLI'R TRYSORLYS 2022/23 A DANGOSYDDION DARBODUS 2022/23 I 2024/25 (ATODIAD 1) pdf eicon PDF 227 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cyllid ac Eiddo (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

ÔL CEFNOGWR AMRYWIAETH pdf eicon PDF 221 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cyfreithiol, AD a Gwasanaethau Democrataidd (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

Rhybudd o Gynnig pdf eicon PDF 92 KB

Rhybudd o Gynnig a gyflwyno Rhybudd o Gynnig a gyflwynodd y Cynghorydd Brian Jones i’w ystyried gan y Cyngor Llawn (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

Rhybudd o Gynnig pdf eicon PDF 88 KB

Rhybudd o Gynnig a gyflwyno Rhybudd o Gynnig a gyflwynodd y Cynghorydd Ellie Chard i’w ystyried gan y Cyngor Llawn (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y CYNGOR SIR pdf eicon PDF 395 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Cyngor (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol: