Agenda and draft minutes

Agenda and draft minutes

Lleoliad: via VIDEO CONFERENCE

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 322 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cyngor Sir a gynhaliwyd 23 Chwefror 2021 (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

TREFNIADAU AR GYFER ETHOL CADEIRYDD AC IS-GADEIRYDD pdf eicon PDF 206 KB

Ystyried adroddiad gan Bennaeth y Gyfraith, AD a’r Gwasanaethau Democrataidd (copi ynghlwm) yn argymell bod y Cyngor yn cytuno i’r Cadeirydd a’r Is-Gadeirydd arfaethedig ar gyfer blwyddyn y cyngor 2021/2022 gael eu hethol yn ffurfiol yng nghyfarfod blynyddol y Cyngor ar 18 Mai 2021.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

NEWIDIADAU YN Y CYFANSODDIAD pdf eicon PDF 284 KB

Ystyried adroddiad gan y Swyddog Monitro (copi ynghlwm) yn argymell bod y Cyngor ddiweddaru darpariaethau’r Cyfansoddiad ar gyfer presenoldeb o bell mewn cyfarfodydd a Phwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ac Archwilio'r Cyngor.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

PENODI SWYDDOG COFRESTRU ETHOLIADOL A SWYDDOG CANLYNIADAU pdf eicon PDF 209 KB

Ystyried adroddiad gan y Swyddog Monitro (copi ynghlwm) yn gofyn am gymeradwyaeth i benodi Swyddog Cofrestru Etholiadol a Swyddog Canlyniadau.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

RHAGLEN GWAITH I’R DYFODOL Y CYNGOR SIR pdf eicon PDF 406 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Cyngor (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol: