Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 - GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FYNYCHU'R RHAN HON O'R CYFARFOD

Dogfennau ychwanegol:

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu ragfarnus mewn unrhyw fusnes a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol ag Adran 100B(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol, 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 217 KB

Derbyn cofnodion cyfarfodydd y Cyngor Sir a gynhaliwyd ar 4 Gorffennaf 2023 a 20 Gorffennaf 2023 (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

AIL GARTREF / PREMIWM TRETH GYNGOR GWAG HIR pdf eicon PDF 384 KB

Ystyried adroddiad (copi ynghlwm) i geisio penderfyniad ar gynnydd yn y cyfraddau Premiwm presennol ar eiddo yn Sir Ddinbych.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADRODDIAD BLYNYDDOL PWYLLGOR CRAFFU Y CYNGOR pdf eicon PDF 233 KB

Ystyried adroddiad (copi ynghlwm) i'r Cyngor ystyried Adroddiad Blynyddol y Pwyllgorau Craffu ar gyfer 2022/23.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR SAFONAU pdf eicon PDF 457 KB

Ystyried adroddiad (copi ynghlwm) i gyflwyno gwaith y Pwyllgor a'i ganfyddiadau a'i sylwadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Rhybudd o Gynnig pdf eicon PDF 92 KB

Ystyried Rhybudd o Gynnig gan y Cynghorydd Jon Harland ar ran y Blaid Werdd (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Rhybudd o Gynnig pdf eicon PDF 87 KB

Ystyried Rhybudd o Gynnig y Cynghorydd Huw Williams (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Rhybudd o Gynnig pdf eicon PDF 105 KB

Ystyried Rhybudd o Gynnig y Cynghorydd Hugh Irving (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y CYNGOR SIR pdf eicon PDF 346 KB

Ystyried rhaglen waith i’r dyfodol y Cyngor (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol: