Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 – GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL YN Y RHAN HON O’R CYFARFOD

Dogfennau ychwanegol:

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan cysylltiad personol neu sy’n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes sydd i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 443 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cyngor Sir a gynhaliwyd ar 6 Rhagfyr 2022 (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

CYLLIDEB 2023/24 - CYNIGION TERFYNOL pdf eicon PDF 265 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cyllid ac Eiddo (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

CYNLLUN GOSTYNGIADAU TRETH Y CYNGOR 2023/24 pdf eicon PDF 233 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cyllid ac Eiddo (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

AROLWG O AELODAU AR AMSER CYFARFODYDD pdf eicon PDF 225 KB

Ystyried adroddiad gan y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y CYNGOR SIR pdf eicon PDF 407 KB

Ystyried rhaglen waith i’r dyfodol y Cyngor (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol: