Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: via VIDEO CONFERENCE

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 - GWAHODDIR Y WASG AIR CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL YN Y RHAN HON O'R CYFARFOD

Dogfennau ychwanegol:

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau I ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy’n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 296 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Congor Sir a gynhaliwyd 7 Medi 2021 (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

DIGWYDDIAD LLIFOGYDD 9 CHWEFROR 2020 - ADRODDIAD YMCHWILIO I LIFOGYDD ADRAN 19 pdf eicon PDF 229 KB

Ystyried adroddiad gan y Peiriannydd Perygl Llifogydd, Wayne Hope, o’r ymchwiliad i’r llifogydd ar 9 Chwefror 2020 (copi ynghlwm)

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhybudd o Gynnig pdf eicon PDF 93 KB

Rhybudd o Gynnig gan y Cynghorydd Paul Penlington ar ran y Grŵp Plaid i’w ystyried gan y Cyngor Llawn (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y CONGOR SIR pdf eicon PDF 415 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Cyngor (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol: