Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT

Aelodau i ddatgan unrhyw ddiddordebau personol neu niweidiol mewn unrhyw fusnes y nodwyd eu bod yn cael eu hystyried yn y cyfarfod hwn. 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Materion Brys

Dylid ystyried hysbysiad o eitemau, sydd ym marn y Cadeirydd yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol ag Adran 100B(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 313 KB

I dderbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 8 Mawrth 2023 (copi wedi'i amgáu).

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

DIWEDDARIAD ARCHWILIAD MEWNOL pdf eicon PDF 212 KB

I ystyried adroddiad gan y Prif Archwilydd Mewnol (copi wedi'i amgáu) diweddaru'r aelodau ar gynnydd Archwilio Mewnol.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

RHAGLEN GWAITH PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO pdf eicon PDF 316 KB

Ystyried blaenoriaid rhaglen waith y pwyllgor (copi wedi'i amgáu).

 

Dogfennau ychwanegol:

ER GWYBODAETH

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADRODDIAD GWYBODAETH - ARCHWILIO CYMRU - CYNLLUN ARCHWILIP AMLINELLOL 2023 pdf eicon PDF 354 KB

I dderbyn gwybodaeth mae adroddiad gan Archwilio Cymru o'r enw Cynllun Archwilip Amlinellol 2023 (copi wedi'i amgáu).

 

 

 

 

Dogfennau ychwanegol: