Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

PENODI CADEIRYDD

Penodi Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar gyfer y flwyddyn nesaf.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

PENODI IS-GADEIRYDD

Penodi Is-gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar gyfer y flwyddyn nesaf.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n

rhagfarnu ag unrhyw fater a nodwyd fel un i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

5.

MATERION BRYS

Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y

yfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol

1972.

Dogfennau ychwanegol:

6.

COFNODION pdf eicon PDF 389 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a

gynhaliwyd ar 16 Mawrth 2022 (copi wedi'i amgáu).

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

HUNANASESIAD PERFFORMIAD Y CYNGOR 2021 - 2022 pdf eicon PDF 217 KB

Derbyn adroddiad ar Hunanasesiad Perfformiad y Cyngor 2021 i 2022 (amgaeir copi).

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADRODDIAD ARCHWILIO MEWNOL pdf eicon PDF 213 KB

I dderbyn Adroddiad Archwilio Mewnol 2021-22 (amgaeir copi).

Dogfennau ychwanegol:

9.

DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL pdf eicon PDF 210 KB

I dderbyn Adroddiad Archwilio Mewnol 2021-22 (amgaeir copi).

Dogfennau ychwanegol:

10.

STRATEGAETH ARCHWILIO MEWNOL 2022/23 pdf eicon PDF 208 KB

I dderbyn Siarter Archwilio Mewnol a Strategaeth 2022-23 (amgaeir copi).

Dogfennau ychwanegol:

11.

CYNLLUN BLYNYDDOL 2022 pdf eicon PDF 208 KB

Derbyn Cynllun Archwilio Archwilio Cymru ar gyfer 2022-23 (Amgaeir copi).

Dogfennau ychwanegol:

12.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO pdf eicon PDF 251 KB

Ystyried blaenraglen waith y pwyllgor (amgaeir copi).

Dogfennau ychwanegol:

13.

CYFLAWNI ADRODDIAD GWELLA PARHAUS pdf eicon PDF 802 KB

Derbyn adroddiad Archwilio CymruYsgogi Gwelliant Parhaus mewn Perfformiad (amgaeir copi).

 

Dogfennau ychwanegol:

14.

LLAMU YMLAEN pdf eicon PDF 839 KB

Derbyn adroddiad Archwilio Cymru Llamu Ymlaen (amgaeir copi).

Dogfennau ychwanegol: