Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

LICENSING COMMITTEE FORWARD WORK PROGRAMME 2014/15

Cyfarfod: 24/09/2014 - Pwyllgor Trwyddedu (Eitem 10)

10 RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y PWYLLGOR TRWYDDEDU 2014/15 pdf eicon PDF 44 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi ynghlwm) yn cyflwyno rhaglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor i’w gymeradwyo.

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo Rhaglen Gwaith y Pwyllgor Trwyddedu.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan Bennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a gylchredwyd eisoes) ar raglen gwaith i’r dyfodol y Pwyllgor Trwyddedu.  Cadarnhawyd y gall aelodau gyflwyno ceisiadau i gynnwys eitemau ar y rhaglen waith drwy'r Cadeirydd.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo rhaglen waith y Pwyllgor Trwyddedu.