Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

Cofnodion y cyfarfod diwethaf

Cyfarfod: 18/09/2013 - Pwyllgor Trwyddedu (Eitem 4)

4 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 172 KB

Derbyn -

 

(a)          cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 12 Mehefin 2013 (copi wedi’i amgáu), a

 

(b)          cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu Arbennig a gynhaliwyd ar 27 Mehefin 2013 (copi wedi’i amgáu).

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 12 Mehefin 2013 a 27 Mehefin 2013.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 12 Mehefin 2013 a’r Pwyllgor Trwyddedu Arbennig a gynhaliwyd ar 27 Mehefin 2013.

 

PENDERFYNWYD derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 12 Mehefin 2013 a 27 Mehefin 2013 fel cofnod cywir.

 

Ar y pryd hwn, nododd y Cadeirydd ei fwriad i amrywio trefn y rhaglen i ddarparu ar gyfer yr unigolion hynny sy’n dod i’r cyfarfod i gefnogi eu hadolygiadau trwydded a chlywed eu hachosion cyn unrhyw fater arall.