Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

Ymddiheuriadau

Cyfarfod: 12/06/2013 - Pwyllgor Trwyddedu (Eitem 1)

YMDDIHEURIADAU

Penderfyniad:

Y Cynghr. Richard Davies a Peter Owen

 

Cofnodion:

Cynghorwyr Richard Davies a Peter Owen