Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET

Cyfarfod: 07/06/2022 - Cabinet (Eitem 8)

8 RHAGLEN GWAITH I’R DYFODOL Y CABINET pdf eicon PDF 299 KB

Derbyn Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Cabinet sydd ynghlwm a nodi’r cynnwys. 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD nodi rhaglen gwaith i'r dyfodol y Cabinet.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Cabinet i’w hystyried a nododd yr aelodau’r diwygiadau canlynol –

 

·         yr Aelod Arweiniol ar gyfer eitem Dyfodol Partneriaeth Adeiladu Gogledd Cymru a drefnwyd ar gyfer mis Mehefin oedd y Cynghorydd Julie Matthews

·         Cronfa Codi’r Gwastad: Etholaeth Gorllewin Clwyd – eitem ychwanegol ar gyfer Mehefin

 

Cytunodd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd i ganfod pryd y byddai adroddiad ar Raglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu (Band B) Llywodraeth Cymru yn cael ei gyflwyno gerbron y Cabinet.

 

PENDERFYNWYD nodi rhaglen gwaith i'r dyfodol y Cabinet.

 

Daeth y cyfarfod i ben am 12.20 pm.