Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

FEEDBACK FROM COMMITTEE REPRESENTATIVES

Cyfarfod: 10/03/2022 - Pwyllgor Craffu Cymunedau (Eitem 9)

ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR Y PWYLLGOR

Derbyn unrhyw ddiweddariadau gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar wahanol Fyrddau a Grwpiau’r Cyngor.

12.30 p.m. – 12.40 p.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

 

 

Cyn cau'r cyfarfod estynnodd y Cadeirydd ei ddiolch diffuantaf i’r Is-gadeirydd am ei holl gefnogaeth, i aelodau’r Pwyllgor am eu gwaith diwyd ac adeiladol ac i’r staff am eu holl gefnogaeth yn ystod tymor y Cyngor presennol.  Dymunodd yn dda i bawb ar gyfer y dyfodol.

 

 

Daeth y cyfarfod i ben am 12:55pm