Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

Cofnodion

Cyfarfod: 10/03/2022 - Pwyllgor Craffu Cymunedau (Eitem 4)

4 Cofnodion pdf eicon PDF 294 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Cymunedau a gynhaliwyd ar 20 Ionawr 2022 (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Cymunedau a gynhaliwyd ar 20 Ionawr 2022.  Penderfynwyd:  y dylid derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Ionawr 2022 fel cofnod cywir o’r cyfarfod.

 

Ni chodwyd unrhyw fater cysylltiedig â chynnwys y cofnodion.