Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

Ymddiheuriadau

Cyfarfod: 10/03/2022 - Pwyllgor Craffu Cymunedau (Eitem 1)

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd Hugh Irving.  

 

Roedd y Cynghorydd Melvyn Mile, un o lofnodwyr y cais galw i mewn, hefyd wedi anfon ei ymddiheuriadau oherwydd bod ganddo apwyntiad blaenorol, felly hefyd y Cynghorydd Tony Thomas, Aelod Arweiniol Tai a Chymunedau.

 

Roedd cynrychiolwyr Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), Dŵr Cymru a Waterco wedi anfon eu hymddiheuriadau am fethu â bod yn bresennol ar gyfer eitem fusnes 6: ‘Grŵp Gorchwyl a Gorffen Rheoli Perygl Llifogydd a Pherchnogaeth Glannau Afonydd’  o ganlyniad i ymrwymiadau blaenorol.