Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

DATGANIADAU O FUDDIANT

Cyfarfod: 11/11/2021 - Is-Bwyllgor Trwyddedu (Eitem 2)

DATGAN CYSYLLTIAD

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu yn ymwneud â'r busnes a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Penderfyniad:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol na chysylltiad oedd yn rhagfarnu.

 

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol na chysylltiad oedd yn rhagfarnu.