Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

Cofnodion

Cyfarfod: 19/10/2021 - Cabinet (Eitem 4)

4 COFNODION pdf eicon PDF 414 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 21 Medi 2021 (copi ynghlwm). 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Medi 2021 a’u cadarnhau fel cofnod cywir.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Medi 2021.

 

PENDERFYNWYD derbyn a chadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Medi 2021 fel cofnod cywir.